Press "Enter" to skip to content

Végső búcsú Chrenka Edittől

Október második csütörtökén, 11-én végső búcsút vettek Chrenka Antalné, szül. Gottgeisel Edittől. Délután kettőkor kísérték el szerettei, rokonai, családtagjai utolsó útjára a Pozsony-lamacsi keramtóriumban. Özvegye, a zsigárdi gyökerekkel rendelkező, immár 91.életévét betöltött Chrenka Antal, sokak számára Tóni  bácsi, továbbá az oldalági rokonok, hozzátartozók kísérték utolsó útjára.


Először a Szlovák Pedagógiai Kiadó nevében búcsúzott Editke nénitől egyik közeli volt kolléganője, jelenlegi alkalmazottja. Felsorolta kitüntetéseit, elismeréseit, tevékenységét, munkáit, ami mérföldkőnek számított életében. Chrenka Edit 87 éves volt. Súlyos betegségét az utolsókig méltósagteljesen viselte. Október 9-én, hétfőn adta át lelkét teremtőjének.

1936.május 9-én született Gottgeisel Edit néven Érsekújvárott. Szerette szülővárosát, habár munkai tevékenysége, s a sors az egykori koronázó városba, Pozsonyba vonzotta. Írt, költött, alkotott, fáradhatatlanul tevékeny, sokrétű személyiség volt. Van miért felnézni rá. Tanult a pozsonyi Comenius Egyetemen magyar-orosz szakon, de elsajátította önszántából és saját szorgalmából adódóáan az orosz, olasz, francia, német, latin, sőt mit több, eszperantó nyelveket is.

E sorok írója, akit szintén mások mellett megrendített a halálhíre, Editke nénit csaknem 3 évtizede ismerte.  Egy helyre járt ugyanis vele templomba, éspedig a Pozsony-főrévi, 1916-ban felépített Csáky-kastélytemplomba. Mindig tisztelettel, alázattal járult a szentségekhez, hálaadással jött köszönetet mondani Tóni bácsival, férjével Isten házába.

Csütörtöki, Pozsony-lamacsi krematóriumi végső búcsúján csaknem 40-en vettek részt. Közülök 7-en a főrévi magyar kastélytemplomi közösség magyar hívei közül.
Sajnos, temetése csupán szlovák nyelven zajlott le. Olyannyira hiányzott s helyén való lett volna legalább a ¾ órás római katolikus rítus szerint lebonyolított temetés végén magyarul elhangzandó „Közelebb, közelebb, Uram, hozzád“…kezetű gyászének.

Editke néni szülővárosabeli, érsekújvári gyászmiséjéjére október utolsó napjaiban kerül majd sor a ferences templomban magyar nyelven, végső kívánsága szerint.

Drága Editke néni! Legyen Ön számára könnyű a föld terhe! Nyugodjon békében! Szerettük, tiszteltük, felnéztünk Önre, mi, a Pozsony-főrévi magyar közösség tagjai, hiszen sok mindenben példakép volt számunkra. Reméljük, egykoron majd újra találkozunk a mennyei örök hazában! Az örök világosság fényeskedjék Önnek! Isten Vele!      
 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *