Press "Enter" to skip to content

Budova VUNARU má 40 rokov…

Koncom roka 1983 zažilo naše mesto radostnú udalosť – odovzdávala sa do užívania nová budova VUNARU, ktorá sa stala jednou z dominánt mesta a súčasne symbolom jeho rozvoja. Hlavným projektantom objektu bol Ing. Ján Sališ z Hutného Projektu Bratislava. VUNAR nebola hocijaká fabrika, vyrábali sa tu prototypy náradia a obrábacích strojov a za múrmi výskumného ústavu bola sústredená nevšedná odborná a intelektuálna kapacita. Žiaľ dlho sa tam neudržala.  Privatizácia fabriku nezachránila a impozantná budova je minimálne dve desaťročia prázdna a chátra. Keďže aktéri oných čias sa akosi nemajú k napísaniu príbehu o vzlete a páde Výskumného ústavu náradia, v miere svojich skromných síl začneme skladať mozaiku sami…


Budova stále nie je v najhoršom stave, priamo sa núka na využitie ako inkubátor pre začínajúce firmy a startupy. Žiaľ na čele mesta stoja posledné dve desaťročia ľudia, ktorí majú iné priority…

Reportáž o odovzdaní novej budovy uverejnil podnikový časopis Náradie v prvom čísle za rok 1984.


 
Chronológia podniku VUNAR na Watson.sk:


 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *